diumenge, 23 de setembre de 2018

ORTOGRAFÍA: LAS MAYÚSCULAS

 APRENDE LA NORMA
PRACTICA

ACTIVIDAD 1
 
ACTIVIDAD 2
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U01/03.htm
 
ACTIVIDAD3
                                

 http://primerodecarlos.com/CUARTO_PRIMARIA/septiembre/unidad1/actividades/lengua/mayusculas2.swf

dijous, 20 de setembre de 2018

ESCRIVIM ELS NÚMEROS EN CATALÀ

En primer lloc, el més important és conèixer la regla  D-U-C, que vol dir, D (desenes, dues xifres), U (unitats, una xifra) i C (centenes, tres xifres). Quan la tenim memoritzada, visualitzem on estan els guions i això vol dir:
D-U: Entre desenes i unitats posem guionets. Ex: 41  quaranta-u.
U-C: Entre unitats i centenes posem guionets. Ex: 203  dos-cents tres.
  Recordam alguns casos especials:
-S'escriuen amb 'Z': onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, però disset, divuit.
-A partir del vint afegirem una -i-: vint-i-u, vint-i-dos, vint-i-tres, vint-i-quatre, vint-i-cinc, vint-i-sis, vint-i-set, vint-i-vuit, vint-i-nou. (21 -29 = - i - )
Aqueta activitat us anirà genial per repassar.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/desenes/index.htm
La següent pàgina web us resoldrà tots els dubtes numèrics escrivint el nombre amb xifres.

http://dilc.org/numeros.php
 PRACTICA
http://www.xtec.cat/%7Esmora/activitats/escriptura.swf

dijous, 13 de setembre de 2018